fbpx

Inten OÜ

SWEDBANK AS
IBAN: EE902200221061048194
SWIFT/BIC: HABAEE2X

Mõisted

Avaleht / Põrkepiirde ABC / Mõisted
[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=”Mõisted”]

Sõidukipiirdesüsteem (vehicle restraint system) – Teele paigaldatud süsteem, mis teelt kõrvale
kaldunud sõidukit teataval määral ohjeldab.

Põrkepiire (safety barrier) – Piki tee serva või eraldusribale paigaldatud pidev sõidukipiirdesüsteem,
mis võib sisaldada sõidukirinnatist.

Sõidukirinnatis (vehicle parapet) – Põrkepiire, mis on paigaldatud silla serva või tugiseinale või
sarnasele vertikaalsele konstruktsioonile ning mis võib täiendavalt sisaldada kaitset ja piiret
jalakäijatele ja teistele teekasutajatele.

Terminal (terminal) – Põrkepiirde eritöötlusega lõpuosa.

Üleminek (transition) – Kahe erineva konstruktsiooniga ja/või toimivusega põrkepiirde ühendus.

Põrkeleevendi (crush cushion) – Maanteesõiduki energiat neelav teepäraldis, mis paigaldatakse
kokkupõrke raskusastme vähendamiseks ohuallika(te) ette.

Väljumisala – Sõiduki liikumise ala pärast kokkupõrget terminaliga EVS-ENV 1317-4 kohase
põrkekatse järgi.

Kriitiline kaugus – Kaugus, mille piires tuleb kontrollida, kas põrkepiire on vajalik, kui seal on
ohukoht (kaitset vajav ala, takistus).

Määrav kaugus – Sõidutee äärejoone siseserva ja ohukoha ( kaitset vajav ala, takistus) vaheline
kaugus.

Kokkupõrke tugevuse tase – Sõiduautos sõitjate ja juhi füüsiliste koormuste, vigastuste raskuse või
surmaohu hindamise teoreetiline parameeter.

Ühenduskonstruktsioon – Üleminekuga või ilma üleminekuta liidetud sama ristlõikega põrkepiire
sildade juures.

Ohjeldamise tase – Ohjeldamise tase iseloomustab põrkepiirde ohjeldamise võimet sõltuvalt sõiduki
kogumassist, kokkupõrke nurgast ja kokkupõrke kiirusest vastavalt EVS-EN 1317 kohasele
kokkupõrkekatsele.

Külgsuunaline jäävnihe – Põrkeleevendite kui ka terminalide jääv külgdeformatsioon EVS-EN
1317-3 või EVS-ENV 1317-4 kohase põrkekatse järgi.

Dünaamiline läbipaine – Sõidukipiirdesüsteemide dünaamiline läbipaine määratakse EVS-EN
1317-2 kohase kokkupõrkekatse abil, mis vastab piirdesüsteemi liikluspoolse külje ükskõik millise
punkti maksimaalsele külgsuunalisele dünaamilisele nihkele.

Ohukoht – Sõidutee kõrval olev koht või ala, kus sõiduki väljasõidul sõiduteelt võidakse ohustada
kõrvalist kolmandat osapoolt, kaitset vajavat ala või sõidukis sõitjaid ja juhti.

Jalakäijarinnatis (pedestrian parapet) – Jalakäijate või „muude kasutajate“ piirdesüsteem piki
kõnnitee, jalgtee või jalgraja serva, mis piirab jalakäijate ja muude kasutajate astumist sõiduteele või
takistab muu tõenäoliselt ohtliku ala ületamist.

Toimivusklass EVS-EN 1317-2 kohaselt – Põrkepiirete ja üleminekute toimivusklass määratakse
ohjeldamise taseme, töölaiuse ja kokkupõrke tugevuse taseme järgi.

Toimivusklass ENV 1317-4 kohaselt – Terminalide toimivusklass määratakse kokkupõrkekatse
alusel määratud toimivusklassi, külgnihke, väljumisala ja kokkupõrke tugevuse taseme abil.

Toimivusklass EVS-EN 1317-3 kohaselt – Põrkeleevendi toimivusklass määratakse
kokkupõrkekiiruse, külgnihke, ümbersuunamisala ja kokkupõrke tugevuse taseme järgi.

Töölaius – Põrkepiirde maksimaalne külgvahe piirde deformeerimata liikluspoolsel küljel ükskõik
millise osa ja piirde ükskõik millise osa maksimaalse dünaamilise asendi vahel EVS-EN 1317-2
kohase kokkupõrkekatse järgi.

 

[/cws-widget][/col][/cws-row]
HELISTA MEILE